25 stycznia 2018

Sprawa P20/16 z TK w sejmowej Komisji Ustawodawczej

          Dzisiaj, 25.01.2018 r. odbędzie się posiedzenie sejmowej Komisji Ustawodawczej (UST), która wyda opinię dla Marszałka Sejmu (w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu) spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym sprawy o sygnaturze akt P20/16 – nabycie prawa do tzw. emerytury wcześniejszej przed 1 stycznia 2013 r. a nabycie prawa do emerytury.

P20/16 to sprawa zainicjowana przez Sąd Okręgowy w Szczecinie – Wydział VI Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, który przekazał do TK pytanie prawne:

Czy art. 25 ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim ma zastosowanie do kobiet urodzonych w roku 1953, które przed dniem 1 stycznia 2013 roku nabyły prawo do tzw. emerytury wcześniejszej na podstawie przepisów art. 46 i 50 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z FUS, jest zgodny z art. 2, art. 32 ust. 1 oraz art. 67 ust. 1 Konstytucji RP.
Sprawę P20/16 referowała będzie Pani Poseł Barbara Bartuś (Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość)


Planowane posiedzenia komisji sejmowych
Komisja Ustawodawcza
o    25 stycznia 2018 (czwartek), godz. 10:30
sala kolumnowa im. Kazimierza Pużaka (bud. C-D)
Nastąpiła zmiana porządku dziennego posiedzenia Komisji.
§  Zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym o sygn. akt:
§  - K 9/16 - /termin w TK/,
§  - K 33/16 – pos. Waldemar Buda,
§  - SK 25/17 – pos. Barbara Bartuś,
§  - P 20/16 – pos. Barbara Bartuś.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej będzie transmitowane

Komisja Ustawodawcza (UST)
Aktualny skład Komisji   - 30 posłów

1 komentarz:

  1. Co bedzie dalej z P 20/16 ? czy sa jakies szanse na sprawiedliwosc dla rocznika kokiet z 1953r?

    OdpowiedzUsuń